fbpx
Leiderschap

De (positieve en negatieve) invloed van leiderschap op teamprestaties

In ieder team is sprake van leiderschap, ook bij zelfsturende teams. Leiderschap is nodig om vertrouwen te creëren, sturing te geven, relaties te bouwen en een visie op te stellen maar het kan ook een negatief effect hebben op de prestaties. Sterker nog, leiderschap kan het teamsucces belemmeren en de positiviteit binnen een groep negatief beïnvloeden. In dit artikel vertel ik je meer over de positieve invloed die leiderschap kán hebben op teamprestaties. 

Werken in teams

Binnen bedrijven en organisaties werken we steeds vaker in teams omdat de vraagstukken steeds uitdagender worden en we geloven dat in teamverband meer kan worden opgelost in kortere tijd. De betekenis van de term ‘team’ is hierbij de reden: ‘Together Everyone Achieves More’. Enkel betekent samenwerken niet per definitie beter werken, zo blijkt uit vele onderzoeken. De vraag zou dus ook moeten zijn of we wel samen moeten werken, en of dit per definitie de resultaten en de bevlogenheid zal verhogen. Het antwoord op deze vraag kan uiteraard binnen ieder bedrijf, organisatie of zelfs branche anders zijn en hangt af van diverse factoren zoals de complexiteit van de vraagstukken. 

Ruimte voor teamontwikkeling

In een ideaal team is er voldoende ruimte en vrijheid voor teamleden om zich te blijven ontwikkelen. Teamleden vertrouwen en respecteren elkaar en geloven dat conflicterende gedachten een effectieve manier zijn om met elkaar in gesprek te gaan om tot oplossingen te komen. Niet alleen zorgt training en opleidingen voor meer kennis en expertise op één of meerdere gebieden maar het zorgt tevens voor een betere motivatie en hogere betrokkenheid. 

Volgens onderzoek van Derksen, De Caluwé, Rupert & Simons uit 2014 is zelfs gebleken dat de mate van teamontwikkelingsruimte van groot effect zijn op de resultaten. Hoe meer ruimte voor ontwikkeling, hoe beter de prestaties. 

Een goede leider creëert ruimte voor ieder teamlid en spoort ze ook aan om in zichzelf te blijven investeren. Als leider dien je je teamleden ruimte te geven om tot ontplooiing te komen, te ontdekken, te falen en succes te behalen. Deze ruimte is ook nodig op het gebied van ontwikkeling. Door te ontdekken en te leren ontwikkelen mensen zich. Door te ontdekken en leren zien je teamleden tevens in waar zijn of haar sterke- en minder sterke kanten liggen en waar mogelijk nieuwe interesses liggen.

Reflectie en dialoog

Leiders die veel reflecteren en dialoog voeren blijken heel erg bevorderlijk voor het teamresultaat. Net zoals bij bovenstaand punt draait het hierbij om het geven van ruimte en om interne communicatie. Een goede leider stelt open vragen aan zijn teamleden en durft open te zijn. De wijze van communicatie is hierbij essentieel. Leiders die zichzelf open durven te stellen en het gesprek aan durven te gaan worden gezien als meer open en betrouwbaar. Dialoog voeren is tevens belangrijk om meningen te peilen en samen door te groeien. Helaas blijkt in de praktijk dat leiders zich niet zo snel open durven te stellen. Dit heeft te maken met de houding die wij vaak gewend zijn bij leiders. Zakelijk, vasthoudend en gesloten. Een frisse open mindset zou het juist erg goed doen en zal veel positiviteit opbrengen. Durf als leidinggevende dus te vragen, evalueren en onderzoeken. 

Managen van doelen en verwachtingen 

Het managen van doelen en verwachtingen is misschien wel de meest belangrijke taak die een leidinggevende heeft. Verwachtingen hebben altijd een relatie met behoeftes. Iedere medewerker heeft te maken met zijn eigen behoeftes en verwachtingen en tegelijkertijd met de organisatiebehoeften en verwachtingen. Het managen van verwachtingen kan je dus ook omschrijven als het managen van behoeftes. Zolang de relatie tussen medewerker en werkgever voorziet in de behoefte van beide partijen (medewerker en werkgever) blijft er een goede relatie ontstaan. 

Het opstellen en managen van heldere verwachtingen en doelen zorgt voor duidelijkheid, structuur en oprechte samenwerkingen. Vraag jezelf dan ook af of ieder teamlid zich bewust is van zijn eigen behoeftes en verwachtingen en die van de organisatie. Zitten we op een lijn? 

Als leidinggevende kun jij een positieve impact hebben op de teamprestaties door met je teamleden hierover in gesprek te gaan. Spreek samen de verwachtingen uit, stel ze duidelijke en open vragen en luister naar ieders mening.Het geven van voldoende ruimte aan teamleden, het maken van ruimte voor dialoog en reflectie en het managen van doelen en verwachtingen zijn een aantal belangrijke invloeden die jij als leidinggevende hebt op de teamprestaties. Welke invloeden vind jij van groot belang voor een leidinggevende? En waar ben jij veel mee bezig om als leidinggevende de teamprestaties positief te beïnvloeden?  

 

Over Berd Warmelts

Berd is mede-eigenaar van IMPACT on the Job. Herkenbare uitdagingen? - Hoe zorg ik ervoor dat mijn team de doelen wel haalt ondanks alle turbulentie? - Hoe krijg ik de gewenste gedragsverandering van binnenuit? - Hoe versterk ik de prestatie- en leercultuur binnen mijn team(s)? - Hoe stimuleer ik lef, zelfsturing en klantgericht gedrag?

Bekijk al mijn Artikelen

Reageer op deze blog