fbpx
Uitdagingen in je werk

Zonder uitdaging geen bevlogenheid

Wat is het effect van (gebrek aan) uitdaging op bevlogenheid? Bij een gezonde uitdaging wordt je geprikkeld om iets nieuws te leren en om zelf te groeien. Je verbetert je vaardigheden en je hebt concentratie nodig om de taak te voltooien. Je vergeet de tijd en alles om je heen, gaat op in wat je doet. Na afloop bruis je van de energie en trots op wat je hebt bereikt. Gebrek aan uitdaging geeft echter stress.

Gebrek aan uitdaging

Helaas is uitdaging in het werk voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat ruim 30% van de mensen het gevoel heeft dat ze meer kennis en vaardigheden hebben dan nodig zijn voor het werk. De drie beroepsgroepen waar dit percentage het hoogst ligt, zijn in de transport (50,1%), dienstverlenende beroepen (45,1%) en commerciële beroepen (39,2%).

Er bestaat een grote kans dat deze mensen zich vervelen op hun werk. Langdurige verveling geeft een (ver)groot risico op bore-out, het broertje van de burn-out. Op de lange termijn kun je ziek worden van verveling.

Mensen die zich vervelen en onvoldoende geprikkeld worden op hun werk, gaan andere dingen doen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld terugtrekken, meer tijd besteden aan zinloze activiteiten of privé activiteiten en tonen een algeheel lagere betrokkenheid bij het bedrijf.

Gebrek aan uitdaging kan ontstaan door intelligentie of door werkervaring. Als iemand te lang hetzelfde werk op hetzelfde niveau doet, ontbreekt na verloop van tijd de uitdaging. Soms is iemand simpelweg ‘onder zijn niveau’ aan het werk. Hiermee loop je niet alleen de onbenutte talenten van die persoon mis, je loopt dus ook nog eens een risico op uitval!

Uitval voorkomen

Wil je uitval door bore-out voorkomen en wil je iemand weer bevlogen aan het werk krijgen? De volgende tips kunnen helpen:

  • Krijg inzicht in de mate waarin mensen uitdaging ervaren in hun werk. Zowel teveel als te weinig uitdaging is niet goed. Ga met ze in gesprek of gebruik een tool om het in kaart te brengen.
  • Merk je dat iemand zich vaak zit te vervelen of de tijd vult door anderen te helpen? Dit kan een signaal zijn van onderprikkeling. Kijk of je deze persoon extra projecten of taken kunt geven, of laat hem/haar bijvoorbeeld kennis delen door nieuwe mensen op te leiden.
  • Binnen het bedrijf tijdelijk ‘stagelopen’ of meedraaien op een andere afdeling of functie kan een nieuwe uitdaging geven. Iemand kan op die manier nieuwe vaardigheden opdoen en wordt weer geprikkeld om nieuwe dingen te leren.
  • Informeer of de betreffende persoon behoefte heeft aan het volgen van een opleiding of cursus. Ook dit kan een stimulans zijn om weer uitgedaagd te worden.

Hou er vooral rekening mee dat iemand die zich verveelt niet bevlogen is! Juist extra aandacht hebben voor deze medewerkers en een manier vinden om zich verder te ontwikkelen kan voor hen bijdragen aan een grotere bevlogenheid. De nieuwe vaardigheden die ze leren hebben in veel gevallen ook weer toegevoegde waarde voor het team of de organisatie. En de meeste medewerkers voelen zich meer gewaardeerd als er ruimte is voor extra ontwikkeling, waardoor hun binding met de organisatie wordt versterkt.

Hoe stimuleer jij uitdaging bij je team?

 

Over Lucienne de Bie

Lucienne begeleid vanuit Bie Organized bedrijven bij het creëren van bevlogen teams die duurzaam samen presteren. De werkwijze is een combinatie van positieve psychologie en effectief werken, met als doel om mensen vanuit talent en plezier met elkaar te laten samenwerken.
Mensen die doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, presteren beter en zijn minder (vaak) ziek. Door inzicht te krijgen in de kwaliteiten van medewerkers kun je je team beter laten functioneren en effectiever samenwerken.

Voor medewerkers zelf is het vaak al heel verhelderend om hun kwaliteiten en (mogelijke) energielekkages binnen het werk naar boven te halen. In de combinatie met een bespreking hiervan in het team ontstaat meer begrip voor elkaar.

Ik onderzoek met je wat je verder helpt bij het behalen van je (team-)doelen en richt me daarbij vooral op wat voor jou/jullie werkt. Dat motiveert, geeft energie en beloont zichzelf met topprestaties.

Bekijk al mijn Artikelen

Reageer op deze blog