fbpx

Blog 1

Voor flow moet je jezelf mogen zijn

guido heezeN

Veel medewerkers durven zichzelf niet goed te laten zien op hun werk. Ze denken dat ze niet geaccepteerd zullen worden zoals ze zijn. En dat leidt enorm af. Als je als organisatie investeert in psychologische veiligheid, krijg je daar meer bevlogen medewerkers voor terug.

In dit tijdperk van thuiswerken en video-vergaderingen laten we meer van ons echte, rommelige en authentieke zelf zien dan ooit tevoren. Collega’s die anders strak in het pak zitten, verschijnen nu ongeschoren en in een t-shirt voor de camera. Op de achtergrond komt af en toe een huisdier of een huisgenoot voorbij. We laten noodgedwongen een deel van ons schild zakken.

Voor de coronacrisis lag dat bij veel organisaties anders: medewerkers stopten om mens te zijn, zodra ze over de (virtuele) kantoordrempel stappen. Ze trokken als het ware een functionarispak aan. Ze transformeerden naar hun rol binnen de organisatie. Dat is toch niet zo erg, zou je denken? Die mensen zijn toch ook op hun werk? Toch wel.

Wat is psychologische veiligheid?
Psychologische veiligheid betekent dat je de psychologische ruimte voelt om je werk goed te kunnen doen. Behalve met het gevoel jezelf te kunnen zijn, hangt psychologische veiligheid ook samen met de mate waarin een persoon interpersoonlijk risico durft te nemen, zonder daarbij bang te zijn voor de eventuele negatieve gevolgen. (Amy Edmondson, 1999). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eerlijk feedback geven, fouten toegeven en met nieuwe ideeën komen. In een angstcultuur zijn dat allemaal dingen die een negatief effect op je carrière kunnen hebben.

Waarom is psychologische veiligheid belangrijk voor bevlogenheid?

De samenhang tussen psychologische veiligheid en bevlogenheid is groot. Het gaat om de energie die je over hebt om je taken te kunnen doen. Als je je op je gemak voelt, kun je je beter concentreren. En als je je veilig genoeg voelt om jezelf te zijn, kun je meer van jezelf kwijt in je werk. Je durft dan een groter deel van je talenten in te zetten. Het is dus niet verwonderlijk dat uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat een gevoel van authenticiteit in je werk samenhangt met een hogere bevlogenheid. Medewerkers die zichzelf durven zijn, presteren beter. En ook de Effectory-benchmark laat een verband zien tussen jezelf kunnen zijn, je veilig voelen en bevlogenheid.

In een psychologisch veilig team hoeven medewerkers zich niet bezig te houden met hun status en positie binnen het team. Ze kunnen focussen op de kwaliteit van hun werk. Ook voelen ze meer ruimte om met ideeën te komen en creatief te zijn. Een prettige werksfeer leidt tot meer bevlogenheid, blijkt uit meta-analyses van onze medewerkersonderzoeken door de jaren heen.

Vereenvoudigd model uit Authenticity at work – a job-demands resources perspective van Effectory-medewerker en psychologisch onderzoeker aan de Universiteit Utrecht Baran Metin 

Hoe kun je de psychologische veiligheid vergroten?

Hoe kun je medewerkers laten voelen dat het goed is zoals ze zijn? Of dat nu straight is of gay, moslim of boeddhist, zwart of wit? Het begint door mensen te belonen en beoordelen op basis van hun werk en de resultaten die ze boeken. Zo laat je merken dat het niet uitmaakt wie je bent. Daarnaast kun je je best doen om mensen van verschillende pluimage aan te nemen en die met elkaar te laten samenwerken. Als je directe collega echt anders is dan jezelf, maar wel bekwaam en gewoon heel aardig, dan wordt de organisatiecultuur vanzelf minder narrow minded. Diversiteit binnen je team opent ogen.

De rol van leidinggevenden

Omdat leidinggevenden een voorbeeldrol hebben, kunnen zij de psychologische veiligheid vergroten door zichzelf kwetsbaar op te stellen. Dat kan door aan te geven waar ze zelf in het werk tegenaan lopen of toe te geven wanneer ze zelf een fout gemaakt hebben. Zo laat je zien dat fouten maken menselijk is en je ervan kunt leren. Ook is het goed om niet op elke vraag meteen een antwoord klaar te hebben. Op die manier geef je medewerkers de ruimte om zelf met oplossingen te komen. Daarnaast kun je werken aan een omgeving waarin je bouwt op basis van elkaars ideeën en feedback. Dat is juist nu belangrijk. Zo werk je stap voor stap aan een goede bedrijfscultuur.

Een andere kant laten zien van jezelf

Het helpt ook om medewerkers impliciet aan te moedigen om zichzelf meer te laten zien. Zo organiseren we binnen mijn organisatie elk jaar een ‘Big Day’. Een vorige keer had het thema te maken met het inzetten van creativiteit. Er was poëzie, er was zang, en er was veel applaus. Dat deed de medewerkers die zo moedig waren geweest zich van een onvermoede kant te laten zien, zichtbaar goed. Ze voelden zich nog meer gezien en gewaardeerd. Niet alleen als collega, maar ook als mens. Ook kun je overwegen themabijeenkomsten te organiseren over bepaalde onderwerpen. Denk aan lezingen van ervaringsdeskundigen over mantelzorg of psychische kwetsbaarheden. Die kunnen medewerkers net een duwtje geven om opener te zijn over kanten van hun leven waar ze nu nog niet open over durven te zijn. Terwijl wanneer het eenmaal is uitgesproken, het hen niet meer beperkt om zichzelf te kunnen zijn.

Bevlogenheid in je werk

In een serie van tien blogs legt directeur Guido Heezen van Effectory uit onder welke voorwaarden bevlogenheid op het werk kan ontstaan. Bevlogenheid is de mate waarin medewerkers opgaan in hun werk. Bevlogen medewerkers leren snel en zijn creatief. Bevlogenheid is een goede voorspeller voor klanttevredenheid, een laag personeelsverloop, hoge productiviteit en winstgevendheid.