fbpx

Leiderschap is luisteren

guido heezen

Wat is de rol leidinggevenden tijdens de coronacrisis? Het creëren van een sfeer waarin medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen, ondanks alle afstand en onzekerheid.

Nederlandse leidinggevenden krijgen hogere scores van hun medewerkers sinds de coronacrisis, zo blijkt uit Effectory-pulsemetingen tussen half maart en half oktober 2020.

Waarom zijn duidelijke doelen belangrijk voor bevlogenheid?

Toch zijn leidinggevenden tegelijkertijd onzekerder dan ooit. Wat is hun rol, nu teams grotendeels op afstand werken? Die is groot, zo blijkt uit diepte-interviews die de Amerikaanse managementonderzoeker Wei Zheng deed onder 187 medewerkers tijdens de eerste golf. Leidinggevenden kunnen ervoor zorgen dat medewerkers in moeilijke tijden meer zekerheid ervaren, zich op afstand toch verbonden voelen en beter beseffen dat hun bijdrage ertoe doet.

1. Laat waardering blijken

Het maakt een enorm verschil als je weet dat je inspanningen worden gezien en gewaardeerd. Het erkennen van de inzet en bijdragen van medewerkers, wordt dan ook door 44 procent van de geïnterviewden genoemd als motiverend leiderschapsgedrag. Dat kan een bedankje zijn of een compliment voor een goed uitgevoerde opdracht. Het kan ook een mailtje zijn waarin je simpelweg erkenning krijgt voor je inzet. Nog prettiger is het, als je tijdens een teamvergadering van je leidinggevende de credits krijgt voor een behaald succes. Of wanneer je de kans krijgt om nauwer samen te werken met senior management. En als het allemaal niet zo lekker gaat, bijvoorbeeld omdat je thuissituatie het lastig maakt om je te concentreren, dan kan het veel betekenen als je tijdens elke Zoommeeting toch van je leidinggevende het woord krijgt, om te vertellen waarmee je bezig bent. Het zijn allemaal vormen van bevestiging, waarmee je ook op afstand je medewerkers laat merken dat je hun aanwezigheid en werk op prijs stelt.

 

2. Bied individuele ondersteuning

Als leidinggevende is het belangrijk om begrip te tonen voor de individuele omstandigheden, behoeftes en wensen van medewerkers waarin ze hun werk uitoefenen. Dat zegt 21 procent van de geïnterviewden in het onderzoek van Wei Zheng. Iedereen heeft immers een andere familiesituatie, woonomgeving en een andere relatie tot werken op afstand. Medewerkers waarderen het als hun leidinggevende regelmatig checkt hoe het gaat en zich bewust is van hun specifieke uitdagingen. Niet iedereen kan zich onder deze omstandigheden honderd procent inzetten. Het kan dan enorm helpen als een leidinggevende bijvoorbeeld de taken herverdeelt, op basis van de inzetbaarheid van thuiswerkende medewerkers. Dat kan de stress terugbrengen, het teamvertrouwen versterken en medewerkers motiveren om zich maximaal in te zetten.

3. Betrek medewerkers bij besluitvorming

Juist in tijden van grote onzekerheid en stress, kan het fijn zijn om betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen. Als je leidinggevende regelmatig naar jouw input vraagt en die daarna ook gebruikt, krijg je vanzelf het gevoel dat je bijdrage er toe doet. Vijftien procent van de mensen die Wei Zheng interviewde had die ervaring. Als je als organisatie bovendien nu al verder kijkt dan de crisis van nu, zal dat een sterk motiverend effect op medewerkers hebben. Het zal de organisatietrots verhogen. Je medewerkers weten dan dat de organisatie ook echt ergens voor staat en dat ze met hun werk bijdragen aan de maatschappij. Ook maken ze zich minder zorgen over de toekomst, omdat ze bezig zijn met innoveren.

4. Geef medewerkers nieuwe verantwoordelijkheden

Het klinkt wat tegenintuïtief, omdat de mentale bandbreedte van mensen tijdens een crisis vaak wat lager is, maar toch kan het medewerkers erg motiveren wanneer ze juist nu nieuwe verantwoordelijkheden krijgen toegewezen. 13 procent van de geïnterviewden noemt dat aspect in het onderzoek van Wei Zheng. Daarbij kan het gaan om het overnemen van managementtaken, omdat leidinggevenden zelf hun handen vol hebben aan crisismanagement. Het kan een boost betekenen voor het zelfvertrouwen van medewerkers en biedt hen bovendien de kans om hun netwerk binnen de organisatie te vergroten.

5. Maak tijd en ruimte voor team bonding

We blijven sociale dieren, ook op afstand. Van de deelnemers zegt tien procent het fijn te vinden als hun leidinggevende informele bijeenkomsten organiseert. Denk aan virtuele koffiepauzes,  online lunches, of vrijdagmiddagborrels via Zoom. Die kunnen stress verlichten en het gevoel versterken dat je deel uitmaakt van een team. Als het goed is, werk je immers niet alleen voor het geld. Het gegeven dat de leidinggevende dit soort bijeenkomsten organiseert, faciliteert of in elk geval goedkeurt, is heel belangrijk voor medewerkers.

Nieuwe gewoontes creëren

Tot voor kort waren organisaties vooral bezig met het aantrekken van het juiste talent, opgezweept door ongekende groei en grote arbeidstekorten. Nu leven we in een tijd van verandering, waarin tekorten, dreigende massaontslagen en ingrijpende besparingsmaatregelen de boventoon voeren. Door juist nu volop te luisteren naar de ervaringen, wensen en ideeën van je medewerkers, kun je de verandermarathon volhouden, je bestaansreden waar maken en je lange termijnpositie blijvend versterken. Zo kunnen nieuwe leiderschapsgewoontes ontstaan die – ook als deze crisis al lang weer voorbij is – nog lang hun vruchten gaan afwerpen.

Bevlogenheid in je werk

In een serie van tien blogs legt directeur Guido Heezen van Effectory uit onder welke voorwaarden bevlogenheid op het werk kan ontstaan. Bevlogenheid is de mate waarin medewerkers opgaan in hun werk. Bevlogen medewerkers leren snel en zijn creatief. Bevlogenheid is een goede voorspeller voor klanttevredenheid, een laag personeelsverloop, hoge productiviteit en winstgevendheid.

Over Alles over bevlogenheid

Welkom op Alles over Bevlogenheid, hét platform voor iedereen die bevlogenheid hoog in het vaandel heeft staan: leidinggevenden, HR-business partners, ondernemers én werknemers.

Bekijk al mijn Artikelen

Reageer op deze blog