fbpx

Young talent kiest bewust voor bevlogenheid!

De economie draait weer op volle toeren! Het CPB is positief over de verwachtingen voor 2017 (verwachte groei van 2,4%) en 2018 (verwachte groei 2,0%). Dat lijkt goed nieuws,… maar de economische groei brengt ook een aantal problemen met zich mee. Denk aan de toenemende filedruk, extra belasting van het milieu en wat te denken van het schaarser worden van passend opgeleid en bevlogen personeel? Bevlogen medewerkers maken immers hét verschil binnen organisaties als het gaat om klantgedrevenheid, innovatie, plezier, performance en resultaat.

Vanuit de Week van de Bevlogenheid zijn we met name nieuwsgierig naar het talent van de toekomst? Hoe kijken de huidige studenten, die tussen nu en twee jaar op de arbeidsmarkt komen aan tegen de werkgevers van nu? Hebben de grote organisaties, die in het verleden veelal dé favorieten voor toetreders op de arbeidsmarkt waren, nog altijd hun sexappeal…. of leggen zij het inmiddels af tegen bijvoorbeeld het MKB, de overheid of de non-profitsector? Wat vindt Young Talent belangrijk in hun keuze voor een toekomstige werkgever? Speelt de factor ‘salaris’ nog steeds een dominante rol of vinden zij andere aspecten belangrijker?

Vraagstelling
De vraag die wij onszelf stelden is: ‘Hoe kun je ervoor zorgen dat je aantrekkelijk bent en blijft voor de bevlogen en talentvolle medewerkers van de toekomst?’ De vraag is hieruit volgt is dan vrijwel automatisch: ‘Wat motiveert de bevlogen en talentvolle medewerkers in zijn/haar keuze voor een werkgever?’ Met het antwoord op deze vragen ben je als leidinggevende nog beter in staat om young talent te boeien en aan je organisatie te verbinden.

Onderzoek
In onze zoektocht naar het antwoord op bovenstaande vragen heeft de Week van de Bevlogenheid enkele studenten gevraagd hier onderzoek naar te doen onder studenten in Nederland. De respons die we ontvingen was boven verwachting! Ruim 1.134 studenten hebben meegewerkt aan het onderzoek. De uitkomsten verraste ons!

De uitkomsten
Uit dit onderzoek bleek dat ruim 72% van de ondervraagden het ‘kunnen doen waar je goed in bent én plezier in hebt’ een enorm belangrijke voorwaarde vindt. Daarnaast zoekt 65% van de respondenten naar ‘sociale waardering voor inzet en resultaten’ volgens 65% van de respondenten. Daarnaast zoekt young talent tevens naar ‘zingeving’ in hun werk. Ruim 38% geeft aan het enorm belangrijk te vinden om ‘dagelijks te ervaren dat zij een waardevolle bijdrage leveren aan het hogere doel, de ‘purpose’ van de organisatie’. N.B. Met het woord ‘purpose’ werdt in het onderzoek gerefereerd aan de positieve waardecreatie van een organisatie. Waartoe bestaat de organisatie en wat draag zij bij aan de wereld? Tot slot gaf men aan dat te zoeken naar ‘afwisselend werk’ en ‘betrokkenheid van collega’s en leidinggevenden’.

Grote ondernemingen verliezen terrein
Opvallend inzicht uit het onderzoek is dat slechts 9% kiest voor een corporate organisatie als favoriete toekomstige werkgever. Het grootste gedeelte van de respondenten, namelijk 52% noemt een specifieke MKB-onderneming als favoriet. Z’n 18% van de respondenten weet nog niet voor welk bedrijf ze willen werken. Young talent geeft aan te verwachten dat er bij kleinere organisaties meer ruimte is voor doorgroei en snellere ontwikkeling van de persoonlijke professionele vaardigheden. Daarnaast is de persoonlijke bijdrage aan het resultaat bij een kleine(re) organisatie meer concreet, waardoor de waardering van persoonlijke inzet beter tot zijn recht komt.

Hoog salaris
In hoeverre speelt een hoog salaris nog een rol? Dat salaris niet de belangrijkste drijfveer is voor young talent is al vaker beschreven. Op de vraag wat studenten belangrijker vinden, een hoog salaris of met plezier en trots aan het werk, geeft de ruime meerderheid aan voor het laatste te zullen kiezen. Plezier en trots is voor 57% van de respondenten belangrijker dan salaris.

Ga voor on-the-job bevlogenheid
Samengevat gaat het young talent om on-the-job bevlogenheid:
1. Ze willen zich inzetten voor een inspirerend hoger doel;
2. Ze willen zich betrokken voelen bij het werk én de organisatie waarvoor ze werken;
3. Ze willen plezier beleven aan het werk dat ze doen, en dat bij voorkeur samen met anderen.
Young talent kiest dus voor on-the- job bevlogenheid en verwacht dat in het midden- en kleinbedrijf te vinden. Ben jij dus op zoek naar het bevlogen talent van morgen? Investeer dan met name in een meer bevlogen en betrokken organisatie. Niet alleen het talent van de toekomst is daar naar op zoek… ook je huidige medewerkers én klanten zullen je er dankbaar voor zijn!

Meld je aan voor de gratis Bevlogenheids-Scan
Wil je weten hoe bevlogen jouw medewerkers zijn? Wil je een aantal concrete verbeterpunten in beeld krijgen waarmee je de bevlogenheid, betrokkenheid en trots een boost kunt geven? Meld je dan aan voor de gratis Bevlogenheids-Scan. Speciaal voor de week van de bevlogenheid heeft Effectory de Bevlogenheids-Scan ontwikkeld. Om bevlogenheid op de werkvloer te stimuleren biedt Effectory deze scan kosteloos aan aan organisaties met meer dan 100 medewerkers. De scan bestaat uit 30 vragen en geeft in één oogopslag inzicht in hoe bevlogen jouw medewerkers zijn. Je ontvangt gelijk een top 3 met verbeterpunten voor jouw organisatie waar je direct mee aan de slag kunt. Gebruik de Week van de Bevlogenheid als aanleiding om te ontdekken hoe de bevlogenheid binnen jouw organisatie kan worden vergroot. Meld je vandaag nog aan voor de gratis Bevlogenheids-Scan van Effectory.

Over Martine de Troije

Waarom doe je wat je doet? Dat is al meer dan 20 jaar mijn fascinatie. En...ben je je bewust van het feit dat je altijd een keuze hebt? In werk. In je leven. Laat dát nu precies mijn missie zijn als leiderschapscoach. Waar ik mijn werk van gemaakt heb en waar mijn vuurtje van gaat branden. Mijn why!

Bekijk al mijn Artikelen

Reageer op deze blog