fbpx
Bevlogen medewerkers hebben plezier in het klimmen | www.weekvandebevlogenheid.nl

Het verschil tussen tevreden en bevlogen medewerkers

Een week geleden verzorgde ik samen met een collega de workshop ‘Werken aan bevlogenheid’ voor het directieteam van een dienstverlenend bedrijf met zo’n 450 werknemers. Wij waren daar op uitnodiging van de directeur die aangaf dat zijn bedrijf worstelt met de vraag hoe het toch kan zijn dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) laat zien dat het bedrijf beschikt over bovengemiddeld tevreden medewerkers,…. maar dat uit het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) blijkt dat klanten hier in de praktijk maar weinig van merken! Ze ervaren de medewerkers wel als vriendelijk en correct maar ook als afwachtend en weinig betrokken. Oef,… deze terugkoppeling was een flinke klap in het gezicht van het gedreven team. Gedurende de workshop ontstond er een waardevol inzicht: er zijn belangrijke verschillen waarneembaar tussen iemand die ‘tevreden’ is en iemand die ‘bevlogen’ is!

Het belangrijkste verschil tussen tevreden en bevlogen medewerkers
Eén van de meest opvallende verschillen tussen de tevreden medewerker en de bevlogen medewerkers is het verschil in gedrag tussen beiden. Dit verschil ontstaat door hoe men ‘in de wedstrijd’ zit.

De tevreden medewerker
Een tevreden medewerker is content met zijn werkomgeving, arbeidsvoorwaarden, werkdruk, collega’s, werkzaamheden. Hij zit daarbij, gevoelsmatig, op de top van de berg van wat in zijn situatie mogelijk is zonder (bewust en/of onbewust) al te veel moeite te hoeven doen om die positie te behouden. Qua gedrag zien we dan ook veelal een dagelijks werkschema dat op routine wordt afgewerkt waarbij de houding behoudend, afwachtend en soms zelfs defensief is. Logisch want als je al op de top van je berg zit… kun je gevoelsmatig alleen nog maar naar beneden. De weerstand op mogelijke veranderingen is bij deze medewerkers niet direct zichtbaar omdat deze niet altijd hardop wordt geuit. Sterker nog, het komt niet zelden voor dat je deze medewerkers met een glimlach op de werkvloer ziet,… echter het werkelijke doorpakken op het ‘doen’ van de verandering ontbreekt vaak. Je zou kunnen spreken van een soort passief agressieve houding waarbij ze met een glimlach ‘ja’-zeggen, maar dat ze in de praktijk ‘nee’-doen. Ze zitten ‘op de kar’. Mind you, dit proces speelt zich regelmatig volledig onbewust af.

De bevlogen medewerker
Hoe anders is dit bij een bevlogen medewerker! In tegenstelling tot de voorgaande groep ervaart deze medewerker niet dat hij op de top van de berg zit. Hij gelooft dat het beter, hoger, sneller, mooier kan en geniet van het klimmen, van de reis, het avontuur. Hij heeft de bergtop in het vizier en weet waarom hij daarheen wil. Hij werkt graag bij een bedrijf dat hem in staat stelt om samen met anderen dezelfde top te bereiken en draagt hier met plezier aan bij door datgene te doen waar hij goed in is en energie van krijgt. Hij geniet van het doen en kan hier volledig in opgaan (flow), hij is betrokken bij het bedrijf, collega’s en klanten. Hij is dagelijks bewust bezig met het doen wat nodig is om verder te komen (focus), is bovengemiddeld gericht op ontwikkeling en innovatie en is trots op behaalde (deel)resultaten. Zij trekken met plezier de kar. Gaaf toch!

Doordat het verschil tussen beide groepen vooral zichtbaar is in het dagelijks gedrag (tevreden routinematige acties bij de tevreden medewerker, versus de glimmende ogen en doen wat écht nodig is bij de bevlogen medewerker) word ook steeds duidelijker welke groep de meeste impact heeft op het bereiken van doelen. Onderzoek laat dan ook zien dat de best scorende bedrijven hoog scoren op bevlogen, betrokken, trotse medewerkers.

Bevlogenheid in het kort
Bevlogenheid is de haast magische, state-of-mind die ontstaat wanneer mensen:
Sterk betrokken zijn bij het werk omdat 
het bijdraagt aan het gezamenlijke hogere doel/purpose (toewijding);
D
atgene doen waar ze plezier aan beleven en helemaal opgaan in het werk (absorptie/flow-ervaring);
Hierbij bruisen van energie en zich krachtig en trots voelen (vitaliteit).

Nieuwe focus
Oké, werknemerstevredenheid verschilt dus fundamenteel van bevlogenheid/employee engagement! Bij tevredenheid gaat het om een ‘staat van zijn’ die te maken heeft met rust, inactiviteit, gericht op de huidige situatie, terwijl het bij engagement/bevlogenheid gaat over een op een hogere ambitie gerichte en actieve ‘staat van zijn’. Het meten van ‘tevredenheid’ geeft veel werkgevers hierdoor helaas onjuiste informatie. Dit wetende is het hoopvol om in de praktijk te ervaren dat steeds meer werkgevers overstappen van de traditionele medewerkerstevredenheidonderzoeken naar medewerkersbevlogenheidsonderzoek.

Naar aanleiding van de workshop heeft ook dit directieteam uitgesproken haar focus te willen verleggen van ‘tevreden medewerkers’ naar bevlogen medewerkers! Waarom? Omdat ze het hun klanten en medewerkers het beste gunnen. De eerste stap die het bedrijf heeft gezet? Het periodiek meten van medewerkersbevlogenheid, met bijbehorende van belang zijnde factoren in plaats van medewerkerstevredenheid. Bijsturen kan immers alleen als je weet wat de werkelijke route naar meer focus, plezier en resultaat is.

Over Paul van Heeringen

Paul van Heeringen is als veelgevraagd spreker en als workshopbegeleider dagelijks bezig met de vraag: Wat is er nodig om teams bevlogen te laten presteren? Wat hem drijft is dat 70% van de teams en hun leidinggevenden veel, relatief eenvoudig te realiseren, potentieel laten liggen. Met een hoger doel, focus op wat echt belangrijk is en de basis voor goede samenwerking op orde maak je al verrassend grote stappen. ‘We halen als BV Nederland niet het beste uit onze teams en de teamleden, vaak met onnodig gedoe en tegenvallende resultaten als gevolg.

’Paul is naast managing partner van IMPACT on the Job, spreker, team- en executivecoach tevens de bedenker van de Week van de Bevlogenheid en één van de drijvende krachten achter het online-platform weekvandebevlogenheid.nl.

Bekijk al mijn Artikelen

Reageer op deze blog