fbpx

Blog 1

Purpose geeft je werk waarde

guido heezen

Als medewerkers purpose ervaren in hun werk, hebben ze het gevoel dat ze bijdragen aan een betere wereld. Dat zorgt voor een hogere bevlogenheid.

Een vriend van mijn werkte ooit op de marketingafdeling van een sigarettenfabrikant. Eerst zag hij het als een mooie baan bij een interessant bedrijf. Maar op een ochtend werd hij wakker en dacht: ‘als ik mijn werk goed doe, krijg ik meer jongeren aan het roken… hoe kan ik dat later ooit aan mijn kleinkinderen uitleggen?’ Toen heeft hij ander werk gezocht. Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk purpose is bij het motiveren en behouden van medewerkers.

Wat is purpose?
Als je je dagelijks inzet voor iets dat je werkelijk inspireert, doordat het dicht bij je eigen drijfveren ligt, doordat het aansluit bij je dromen en idealen, dan ervaar je zingeving. Je verbindt je eigen inspanningen dan met een hoger doel. Purpose geeft je werk betekenis. 

Waarom is purpose belangrijk voor bevlogenheid?

Dankzij purpose weet je waarom je elke dag weer aan het werk gaat. Zo heeft de zorgsector het hoogste percentage bevlogen medewerkers van alle sectoren. Deze medewerkers hebben meestal heel bewust gekozen voor hun vak. Ze zijn intrinsiek gedreven.

Als je de manier waarop je je geld verdient, tegenover jezelf kunt verantwoorden, hoef je jezelf niet te forceren. Je kunt veel meer jezelf zijn. Dat scheelt energie die je in je werk kunt steken. Het omgekeerde geldt overigens ook: als je medewerkers meer ruimte geeft om zichzelf te zijn, ervaren ze meer zingeving. Als je je eigen authentieke zelf mag zijn, ook op je werk, handel je namelijk automatisch ook meer vanuit je eigen drijfveren. Het is dan ook niet vreemd dat uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat een gevoel van authenticiteit in je werk samenhangt met een hogere bevlogenheid.

Bijdragen aan een betere wereld

Purpose creëer je als directie zeker niet door voortdurend te hameren op omzetverhoging, kostenbesparingen en aandeelhouderswaarde. Dan loop je zelfs het risico dat je eigen medewerkers vergeten waarom ze ooit voor hun vak gekozen hebben. Ze kunnen dan gaan denken: “waar de f*** ben ik mee bezig?”. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze, als ze succesvol zijn in hun werk, automatisch ook bijdragen aan een betere wereld. Dat laatste geldt voor de jongere generaties zelfs nog iets meer.

Hoe kun je purpose stimuleren?

Stel jezelf vragen zoals ‘Waarom zouden we onze organisatie oprichten, als die nog niet bestond?’, ‘Wat is onze missie op aarde?’. Met het antwoord op deze vragen, kun je medewerkers de aansprekende richting bieden die ze nodig hebben om bevlogen aan de slag te gaan.

Daarbij moet je als directie absoluut niet denken: ‘ik heb het een keer gezegd, nu weten ze het wel’. Dat hogere doel waarmee medewerkers zich echt kunnen verbinden, moet zeker dertig keer per jaar worden uitdragen. Eigenlijk moet je er als leider tijdens elke vergadering iets over roepen. Je moet je missie levend houden en duidelijk uitleggen hoe die bijdraagt aan een betere wereld.

Daarnaast is het belangrijk om medewerkers voldoende autonomie te bieden, zodat ze voldoende ruimte voelen om in hun dagelijkse werk keuzes te maken waar ze zelf achter staan.

Storytelling over purpose

Storytelling is daarbij belangrijk. Zo hebben we bij Effectory bijvoorbeeld een grote opdracht geweigerd, omdat dit bedrijf employee listening wilde gebruiken om de verkeerde redenen. Ze wilden de mate van bevlogenheid tot individueel niveau terug kunnen voeren en er zo medewerkers mee beoordelen. Het ging om een grote opdracht, er was veel geld mee gemoeid. Toch hebben we tegen deze klant gezegd: ‘hier gaan we je niet bij helpen’. Daarna ging een van onze concurrenten met de opdracht aan de haal, getriggerd door geld. 

Purpose brengt trots

Deze beslissing hebben we intern toegelicht. Niet één keer, maar wanneer we maar konden. Iedere keer weer zeiden we: ‘zo staan wij erin’. Wij doen medewerkersonderzoek niet om te discrimineren. We geloven dat de wisdom van de crowd kan helpen om organisaties van binnenuit te verbeteren. We willen medewerkers een gelijke stem geven en hiermee bedrijven succesvoller en de werkende wereld mooier maken. Dat is onze missie en vanuit die missie maken wij keuzes. Dat verhaal maakt medewerkers trots. Het wakkert zelfs hun concurrentielust aan. Storytelling over de keuzes die je als bedrijf maakt op basis van je hogere doel, kan dus enorm helpen bij het bieden van purpose aan je medewerkers. 

Bevlogenheid in je werk

In een serie van tien blogs legt directeur Guido Heezen van Effectory uit onder welke voorwaarden bevlogenheid op het werk kan ontstaan. Bevlogenheid is de mate waarin medewerkers opgaan in hun werk. Bevlogen medewerkers leren snel en zijn creatief. Bevlogenheid is een goede voorspeller voor klanttevredenheid, een laag personeelsverloop, hoge productiviteit en winstgevendheid.