Meer bevlogenheid vraagt om lef

Lef en betrokkenheid

Iedereen ziet de voordelen van vitale en bevlogen medewerkers. Ze werken met passie en leveren hogere kwaliteit. Bevlogen medewerkers zijn ook één van de belangrijkste voorspellers van duurzaam succes. Maar hoe zorg je dat in jouw organisatie de bevlogenheid toeneemt? Ronald Warmerdam, oprichter van IMPACT on the Job vertelt hoe hij bedrijven daarbij helpt. ‘Er is lef voor nodig om dingen anders aan te pakken.’

Bevlogen werknemers zorgen voor een aantoonbare stijging van de productiviteit, klantgerichtheid en klantloyaliteit. Toch zien veel bedrijven het verhogen van de bevlogenheid nog als een uitdaging, merkt Ronald Warmerdam van IMPACT on the job als hij bestuurders en HR-professionals adviseert. ‘Het is een illusie om te denken dat je de werknemers in korte tijd bevlogen kan maken.’ Zijn advies: Neem kleine stapjes en begin met het bepalen van het doel van de organisatie. Geen marketingkreet, maar een missie waar de werknemers en de onderneming echt achter kunnen staan. Bevlogenheid ontstaat alleen als mensen dagelijks werken aan een doel waar ze in geloven.’

Werkplezier en productiviteit


Ronald zag de kracht van een inspirerend hoger doel recent weer bij een onderneming die hij begeleidt. ‘Het bedrijf was na een reorganisatie sterk naar binnen gericht.De nadruk lag op de interne processen. Het onderling vertrouwen tussen mensen was laag.’ Samen met de werknemers en leidinggevenden werd een helder hoger doel bepaald, in dit geval het welzijn van de patiënten. En daarna was het samen aan de slag om hier dagelijks kleine stappen vooruit in te zetten.‘Die focus vertaalt zich in meer werkplezier, meer samenwerking en een hogere waardering van de patiënten. En de productiviteit is ook meetbaar toegenomen. Hoe mooi is dat?’

Meer autonomie en leiderschap


Om veranderingen in gang te zetten is wel zelfreflectie en doorzettingsvermogen nodig, van werkgever én werknemers. Ronald noemt als voorbeeld de leasemaatschappij waarvan de directeur-eigenaar zocht naar meer bevlogenheid, voor hemzelf en voor zijn werknemers. ‘We hebben de kwaliteiten van iedereen in het bedrijf in kaart gebracht. Waar krijgt iemand energie van en waarvan niet, en die kennis gebruikt om processen in de onderneming opnieuw te bekijken.’Voor de ondernemer was de uitkomst dat dat hij meer moest gaan werken aan zijn bedrijf, in plaats van ín zijn bedrijf. Dat betekende meer autonomie voor werknemers, een belangrijke voorwaarde voor bevlogenheid, legt Ronald uit. Het besef dat jouw persoonlijke bijdrage het verschil maakt zorgt voor meer werkplezier. ‘Dat vroeg om lef van de ondernemer. Met de ondernemer op afstand kregen werknemers namelijk meer verantwoordelijkheid. Met resultaat: de zelfsturende teams in de onderneming haalden veel meer voldoening uit hun werk. Dat leidde tot een toename van klanten en meer dan 20% groei.’

Onderbouw met harde cijfers


De voordelen van vitale en bevlogen werknemers zijn onmiskenbaar. Toch merkt Ronald dat veel HR-professionals het lastig vinden om binnen de onderneming tijd en middelen vrij te maken om de bevlogenheid te verhogen.‘Het helpt om de investering te onderbouwen met harde cijfers. Bereken wat het oplevert als het verzuim met een procent afneemt. Of de productiviteit met 5 procent toeneemt.’ De voordelen zijn divers en meetbaar. Hij ziet in zijn praktijk ook dat meer bevlogenheid zorgt voor een afname van het personeelsverloop. Bevlogenheid maakt een werkgever bovendien ook aantrekkelijk voor nieuw talent. Ronald: ‘Uit onderzoek blijkt dat bedrijven waar bevlogenheid op een hoog niveau ligt 65 procent meer sollicitanten voor vacatures weten aan te trekken.’ Belangrijk in een tijd waarin het moeilijk is nieuw talent te vinden.

Naast meer werkplezier voor werknemers zijn de voordelen van het verhogen van de bevlogenheid dus heel divers. Bevlogenheid is daarmee één van de belangrijkste voorspellers van duurzaam succes en dé motor voor het realiseren van betere prestaties in je organisatie.’

Reageer op deze blog