Help ik ben te bevlogen!

Klaas koster Bevlogenheid en vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog; Schaufeli en Bakker omschrijven bevlogenheid als: ‘een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie’. Ofwel: vitaliteit is een belangrijke voorwaarde voor…